CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỨC TÍN

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI - ĐẲNG CẤP CỦA CHÍNH BẠN!

Tiếng Việt English
Hotline: 0982 455 456

Lò dầu tải nhiệt

FTC, LÒ DẦU TẢI NHIỆT

Công suất: 2,4 - 20 MMBtu/h.  605k - 5MM kcal/h. Hiệu suất cao với thiết kế 4 pass. Có thể dùng đầu đốt gas, dầu... có mức khí thải thấp. Bồn giãn nở/bồn khử khí… Tùy chọn: Hệ ...
Chi tiết

FTA, LÒ DẦU TẢI NHIỆT KHÔNG ỐNG, KIỂU ĐỨNG

Công suất: 207k - 1,7mm Btu/h.         52k - 438K kcal/h. Có thể dùng đầu đốt gas, dầu... có mức khí thải thấp. Hệ thống điều khiển được thiết kế theo yêu cầu. .
Chi tiết

FTN, LÒ DẦU TẢI NHIỆT DÙNG ĐIỆN, KIỂU ĐỨNG

Công suất: 74k - 1,7mm Btu/h. 19k - 425k kcal/h. Mức độ tiêu thụ điện nông thấp. Hệ thống điều khiển tuỳ chọn: Class I, Div. I hoặc Class I, Div. 2 Groups C&D theo thông số kỹ thuật ...
Chi tiết

ALLIANCE, LÒ DẦU TẢI NHIỆT, KIỂU NẰM

Công suất: 2,4MM - 20MMBtu/h. 605k - 5MM kcal/h. Thiết kế 3 pass. Có thể dùng đầu đốt gas, dầu... có lượng khí thải thấp. Hệ thống điều khiển được thiết kế theo yêu cầu.  
Chi tiết

Copyright © 2018 DTI.